Om Pointech

Pointech blev stiftet i 2002 og som et resultat af hårdt arbejde og et ønske om at levere professionelle it-løsninger til vores kunder, er Pointech i dag en væsentlig og veletableret dansk virksomhed på markedet for vores kerneydelser. Dette gør, at vi til stadighed kan sikre leverancer af professionelle it-løsninger til stor gavn for vores mange kunder. Pointech har mere end 10 års erfaring med leverancer af professionelle it-løsninger til det offentlige, hvor vi har erhvervet stor viden og erfaring med de statslige krav til standardiseringer. Vi har specialiseret os i løsninger indenfor blanket- og flowsystemer og integrationsprocesser herunder digital signatur. Læs mere under Ydelser.

Værdier

Grundlaget for Pointech's identitet er at vi til stadighed leverer teknologisk innovative og synligt holdbare løsninger for vores kunder, samt vores professionelle tilgang til de problemstillinger vi møder. Vor identitet er baseret på følgende værdigrundlag:

  • Gennemsigtighed - For Pointech er gennemsigtighed grundlaget for brugbare it-løsninger. Vi tror på at gennemsigtighed er en forudsætning for en aktiv deltagelse og at projekter bliver succesfulde.
  • Rettidig omhu - Vi er bevidste om kundens behov og formår altid at levere til tiden vha. vores fokus på den gode planlægning. Kendetegnende for vores løsninger er, at de har perspektiv og vi bestræber os på at være fremsynede i vore løsninger i den forstand at de så vidt muligt tager højde for fremtidige udfordringer.
  • Ærlighed - Vores arbejde er baseret på ærlighed, fordi alt andet vil stride mod vores selvintegritet Vi anser det som vores ansvar at hjælpe vores kunder til at komme på et højere bevidsthedsniveau, hvad angår viden om teknik og IT og vil til enhver tid være objektive i vores vurdering og rådgivning.
  • Simplicitet - I overensstemmelse med gennemsigtighed i de ydelser vi leverer, bestræber vi os altid på at simplificere tekniskkomplekse problemstillinger, så alle kan være med. Simpelt er ikke ensbetydende med nemt, og at skabe simple løsninger kræver innovation og kreativitet, kompetencer som vægtes højt hos os.
Opdateret: tirsdag den 12. oktober 2010