Publicering af ejendomsmæglerdata til cvr.dk

EBST_conceptuelModel

Baggrund
Erhvervs- og Byggestyrelsen ønskede en løsning til publicering af ejendomsmæglerdata til CVR.DK og andre ved anvendelse af offentlige standarder. Det skulle blandt andet gøre det muligt for brugere af cvr.dk at foretage søgninger af ejendomsmæglere og tilhørende data på cvr.dk. Data omkring ejendomsmæglere skulle komme fra Public360 databasen.

Pointech blev bestilt til at rådgive i afklaringsfasen og til at levere integrationsløsningen mellem Public360 (ESDH) og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens cvr.dk samt konvertering og eksport af data fra cvr.dk til Public360.

Fremgangsmåde
For Pointech er udgangspunktet altid at skabe overblik for herefter at kunne planlægge optimalt.

Initialt ønskede Erhvervs- og Byggestyrelsen faciliteret en webservice til søgning af data fra Public360. Dette blev siden hen udvidet til også at omfatte et integrationsprojekt.

Projektet gik ud på at integrere 2 forskellige systemer i 2 forskellige styrelser, hvilket i sagens natur indbefatter en vis kompleksitet og af samme grund er planlægning nødvendigvis i højsædet. Den optimale planlægning handler om nøje at koordinere timingen af de involverede interessenters opgaver. I Pointech løser vi dette ved at indgå en form for kontrakt med de involverede parter der nøje specificerer; hvem, hvad og hvornår.

Løsningen
For en hurtig validering af de allerede indsamlede krav samt effektivisering af fastlæggelsen af de endelige funktionelle krav, valgte vi en designstrategi hvor vi startede med en prototype på den endelige løsning, uden den endelige funktionalitet.

Prototypen bestod af en webapplikation som skulle simulere CVR registret og sende en forespørgsel til hovedkomponenten. Hovedkomponenten skal herefter sende forespørgslen videre til Public 360, hvorefter den modtagne respons formateres til et bestemt filformat og returneres til CVR simulatoren. På denne måde fik vi skabt de fornødne rammer om opgaven og fik afdækket eventuelle uforudsete problemer tidligt i processen. Til design af XML skemaet til overførsel af ejendomsmæglerdata fulgtes IT- og Telestyrelsen guide for brug af den offentligt vedtagede og anerkendte OIO standard.

Herefter gik vi videre til at udføre søgningerne i Public 360, der skulle bruges til at indhente ejendomsmæglerdata til applikationen som håndterer forespørgslerne og sender responsen videre til cvr.dk.

Endeligt tog vi hånd om datakonverteringen og koordinerede med de relevante parter og foretog de endelige analyser og den endelige dokumentation.

Endeligt resultat
Med Pointechs indsats fik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den ønskede løsning. Pointech sikrede projektets succes ved en strømlinet planlægning og med sin viden om Public360. Resultatet af dette var, at Pointech leverede projektet indenfor de aftale rammer og i overensstemmelse med kundens forventninger.

 

Opdateret: mandag den 05. juli 2010