Klagetjek.dk til Forbrugerstyrelsen

Klagetjek

Baggrund
I 2004 oprettede Forbrugerstyrelsen klageportalen http://www.klagetjek.dk/. Pointech udviklede og implementerede den elektroniske indberetningsdel på klageportalen. Pointech har været involveret i projektet fra de sprøde startfaser og har ydet rådgivning og kvalitetssikring af hele projektet for Forbrugerstyrelsen.

Fremgangsmåde og løsning
Forbrugerstyrelsen havde brug for en stabil og effektiv løsning til den elektroniske indberetningsdel. Der var tale om en K01 standardkontrakt hvor kravspecifikationen allerede var tilgængelig og derfor var udgangspunktet at gennemgå og skabe overblik over kravene i specifikationen. Herefter drejede det sig om at koordinere og afdække de forskellige proceskontrakter til den endelige projektplan.

Derefter udviklede man en prototype af den endelige løsning som man testede og gennemgik med kunden. Efter at have udført tilpasninger til prototypen lavede man en testversion af den endelig løsning, hvilken gennemgik endelig accepttest inden den blev sat i produktion. Den endelige løsning er baseret på Pointechs Blanket Generator - PBG og integreret med Forbrugerstyrelsens Scanjour.

Endeligt resultat
Med Pointechs løsning fik Forbrugerstyrelsen en løsning som levede op til Forbrugerstyrelsens krav om stabilitet og effektivitet. Løsningen har med stor succes, uden nævneværdigt vedligehold, kørt frem til 2009, hvor klagetjek.dk portalen blev afløst af en ny portal.

Opdateret: onsdag den 14. juli 2010