Forsyningdata Online

FDO_frontpage

Baggrund
Forsyningssekretariatet, der ligger i Konkurrencestyrelsens Center for Vand, har ansvar for tilsyn med vandforsyningsområdet. Forsyningssekretariatet gennemfører benchmarking, fastsætter prislofter og varetager kontrolfunktionen af vandselskabernes interne overvågning. Fører desuden kontrol med kommunernes salg af vand- og spildevandsforsyninger.
Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet for vandselskaber. Dette fastsættes på baggrund af en række oplysninger, som forsyningerne skal anmelde til Forsyningssekretariatet.
Konkurrencestyrelsen besluttede i 2009 at digitalisere disse indberetninger med virkning fra 2010 og til beregning af prisloftet for 2011 - resultatet blev udvikling af Forsyningsdata Online til Konkurrencestyrelsen.

Pointech blev, og er stadig, tilknyttet dette projekt på grund af sin ekspertise og erfaring med digitale indberetningsløsninger i form af vores produkt PBG - Pointech Blanket Generator, systemintegration og på grund af en lignende løsning leveret til Energitilsynet - EnergiData Online projektet for Energitilsynet.

Fremgangsmåde
Idet der var tale om et nyoprettet sekretariat underlagt netop vedtagede love og bekendtgørelser havde både kunden og Pointech behov for at skabe overblik over dette nye forretningsområde. I sådanne situationer anvendes ofte en iterativ model som fremgangsmåde, hvor De detaljerede analyser af behov og muligheder udføres i selve projektet . Til trods for at forretningsområdet var nyt kunne Pointech supplere med erfaring og kompetencer og være medvirkende til at skabe en lærende proces for de involverede parter. På den måde fik vi i øvrigt skabt overblik over forretningsområdet og rammer for den optimale kommunikation. Herefter afdækkede vi de forskellige problemstillinger i samarbejde med Forsyningssekretariatet og sikrede konvergerende forventninger.

Løsningen
Grundkernen i løsningen var baseret på Pointechs Blanket Generator 2 - PBG2 med dertil knyttede komponenter. Dette hybridprodukt var specielt velegnet til at dække kunden behov i den iterative proces idet løsningen vha. komponenterne kunne tilpasses herefter. Samlet set omfattede løsningen en signeringskomponent, loginkomponent, rapporteringskomponent, PDF genereringskomponent og en notifikationskomponent. Endeligt blev løsningen integreret Forsyningssekretariatets type 3 Content Management System og Navision.

Endeligt resultat
Med Pointech løsning har Konkurrencestyrelsen fået digitaliseret indberetningerne til beregning af prisloftet for vandselskaber. Med Pointechs overblik og erfaring med agile processer lykkedes det Pointech at skabe synergieffekter således at Konkurrencestyrelsen kunne koncentrere sig om deres kerneforretning. Det gode samarbejde betød, at Pointech kunne levere en komplet løsning indenfor en kort periode på 2 måneder.

Opdateret: torsdag den 08. juli 2010